MENU

De bank zegt dat ik fraude heb gepleegd

3 mei 2024

In een brief aan u, of misschien zelfs telefonisch, vertelt de bank dat u betrokken bent bij oplichting en/of fraude. Daarop besluit de bank: “u mag geen rekening meer bij ons hebben en wij gaan u registreren in onze registers.” In deze blog leg ik u uit wat dit betekent, welke gevolgen zo’n besluit voor u kan hebben en wat u daartegen kunt doen.

Interne registraties

Financiële instellingen, zoals banken, kunnen u registeren in het interne register (Gebeurtenissenadministratie en het Intern Verwijzingsregister (IVR). Dit zal de bank doen als u betrokken bent bij een incident of als u een risico bent voor de financiële instelling. De exacte reden van de registraties is afhankelijk van het incident of het risico. De bank mag u in dit geval maximaal 8 jaar registeren. De gevolgen voor u zijn vaak dat u bij deze financiële instelling geen producten of diensten mag afnemen, zoals een rekening.

Externe registraties

Een zwaarwegende maatregel daarentegen zijn de registraties in het externe register (Incidentenregister en het Extern Verwijzingsregister (EVR)). Anders dan de interne registraties, zijn dit type registraties voor alle financiële instellingen zichtbaar. De gevolgen kunnen voor u kunnen heel groot zijn, wat bij u logischerwijs tot veel stress en zorgen kan leiden. Zo kunt u bij financiële instellingen geen producten of diensten afnemen, zoals een hypotheek of u kunt geen bankrekening meer openen. Net als bij de interne registraties, is de duur hiervan ook maximaal 8 jaar.

Een bank kan u opnemen in het externe register als u betrokken bent bij fraude of oplichting. De bank moet in dat geval heel goed onderbouwen op basis van welke feiten dit is. Het wettelijke vereiste is dat er voldoende feiten moeten zijn die, indien de strafrechter de zaak zou behandelen, tot een strafrechtelijke veroordeling van u kan leiden.

Tips!

Wat kan ik doen?

Bezwaar instellen bij de financiële instelling. Dit is de eerste stap die u dient te nemen. Indien de financiële instelling de beslissing toch niet wilt terugdraaien, dan kunt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (het Kifid) of de rechtbank vragen om de beslissing terug te draaien dan wel de registratieduur te verkorten.

Neem contact op met FAIR

FAIR heeft op dit terrein van het recht ruime ervaring. Indien u vragen heeft of bijstand nodig heeft, dan kunt u gerust contact opnemen met ons kantoor.

FAIR Advocaten
Rijswijkseplein 786
2516 LX Den Haag
070 – 204 00 28
yuce@fairadvocaten.nl

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram