MENU

Ontslag op staande voet, mag dat zomaar?

2 november 2022

U hoort van uw werkgever dat u op staande voet bent ontslagen. Misschien wordt u zelfs meteen weggestuurd. Of u bent werkgever en u vermoed dat uw werknemer iets heeft gestolen of iets ernstigs heeft gedaan. Mag ontslag op staande voet zomaar? Zijn er voorwaarden gebonden aan het ontslag op staande voet?

Er zijn verschillende vormen binnen het ontslagrecht. Ontslag op staande voet is de meest ingrijpende maatregel. De gebeurtenis moet dusdanig dringend en ernstig zijn dat een ander alternatief niet voorhanden ligt. Een ontslag op staande voet kan om die reden niet zomaar worden gegeven en er gelden strenge voorwaarden.

  1. De eerste voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een dringende reden, zoals diefstal of fraude;
  2. De tweede voorwaarde is dat het ontslag op staande voet onverwijld moet worden gegeven. Dit betekent dat de werkgever direct het ontslag op staande voet moet geven nadat hij bekend is geworden met de gebeurtenis. Uiteraard wordt de mogelijkheid geboden om een onderzoek te laten verrichten voordat het ontslag wordt gegeven. Afhankelijk van de omstandigheden wordt bepaald of het ontslag op staande voet onverwijld is gegeven;
  3. De derde voorwaarde is dat aan de werknemer mededeling wordt gedaan van de reden van het ontslag. De werknemer heeft er recht op te weten waarom hij op staande voet wordt ontslagen.

Bij ontslag op staande voet wordt meestal een ontslagbrief aan de werknemer verstrekt. In die brief geeft de werkgever aan waarom de werknemer op staande voet is ontslagen. Deze brief is maatgevend voor het ontslag op staande voet. De werkgever moet aantonen dat al die verwijten in de brief een dringende reden opleveren voor ontslag op staande voet. De bewijslast van het ontslag op staande voet ligt bij de werkgever. De werkgever moet bewijzen dat de werknemer terecht op staande voet is ontslagen.

Ontslag op staande voet heeft grote gevolgen voor een werknemer. De werknemer kan bijvoorbeeld geen aanspraak maken op een WW-uitkering, omdat het UWV de werknemer die op staande voet is ontslagen in beginsel als verwijtbaar werkloos acht. Daarnaast kan de werknemer geen aanspraak maken op een transitievergoeding.

Vaak komt het voor dat een werkgever een werknemer op staande voet heeft ontslagen, maar eigenlijk al een tijdje wist dat de werknemer iets fout deed zonder de werknemer hierop aan te spreken. Het ontslag kan dan teruggedraaid worden.

Tips!

Mocht u op staande voet worden ontslagen en bent u het daar niet mee eens, dan is het van belang dat u snel handelt. U heeft twee maanden de tijd om het ontslag aan te vechten bij de kantonrechter, na twee maanden kan dat niet meer. Doe in ieder geval geen toezeggingen aan de werkgever, onderteken niets en laat u juridisch adviseren alvorens u het gesprek met de werkgever aangaat.

Gelet op de ingewikkeldheid van het ontslagrecht geldt het advies om u te allen tijde te laten bijstaan door een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat. Soms is het beter om het geschil onderling op te lossen. Ook daar kunnen onze gespecialiseerde advocaten u bij bijstaan.

Neem contact op met FAIR

Heeft u te maken met zo een situatie? Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Het kennismakingsgesprek van een half uur is geheel vrijblijvend en gratis!

FAIR Advocaten
Rijswijkseplein 786
2516 LX Den Haag
070 – 204 00 28
sahin@fairadvocaten.nl

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram