MENU

Arbeidsrecht

Vroeg of laat komt iedereen er mee in aanraking: het arbeidsrecht. Of je nu in loondienst werkt bij een werkgever, of als kleine of grote onderneming personeel in dienst hebt: vragen over arbeidsovereenkomsten, ziekte, cao-aangelegenheden en ontslag zijn er eigenlijk altijd. Het arbeidsrecht staat in Nederland bekend als één van de rechtsgebieden waarin wetgeving en rechtspraak volop in beweging zijn. Het is om die reden belangrijk om de actualiteiten binnen het arbeidsrecht nauwlettend in de gaten te houden.

Een reeks van incidenten kunnen zich voordoen tijdens een dienstverband. De werkgever kan ontevreden zijn over de prestaties van de werknemer. De werknemer kan op zijn of haar beurt ontevreden zijn over de arbeidsvoorwaarden. Een werknemer kan ziek worden, waarbij een reeks aan problemen denkbaar zijn, zoals onenigheid over de (mate van) arbeidsongeschiktheid.

Daarnaast kan het onderwerp ontslag op tafel komen. Het ontslag kan op verschillende manieren plaatsvinden: met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst), via een procedure bij het UWV, een gerechtelijke procedure bij de kantonrechter, door eenzijdige opzegging of bij het overlijden van de werknemer. Zowel werkgevers als werknemers hebben baat bij een goede juridische ondersteuning bij dit proces. Onze advocaat kan u daarin ondersteunen en van een gedegen advies voorzien.

 

  • Arbeidsconflicten;
  • Arbeidsovereenkomsten;
  • Arbeidsongeschiktheid;
  • Werkgeversaansprakelijkheid;
  • Ontslag van een werknemer.
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram