MENU

Melding bij Veilig Thuis: Wat Te Doen?

5 juli 2024

Voor sommige gezinnen begint een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing via een eerste melding bij Veilig Thuis. Dit kan gedaan worden door de politie maar ook een instantie als school of een arts. Bij een eerste melding bij Veilig Thuis kan dit enorm schrikken zijn voor een ouder. Wat kun je als ouder doen en waar moet je op letten zodra je bericht krijgt van Veilig Thuis of het duidelijk is dat er een zorgmelding wordt gedaan?

Wat is een melding bij Veilig Thuis?
Een melding bij Veilig Thuis wordt gedaan wanneer er zorgen zijn over de veiligheid van een kind, volwassene of gezin. Dit kan gaan om vermoedens van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling. In dit artikel zullen we de nadruk leggen op de veiligheid van het kind omdat juist daar een OTS of UHP uit kan voortvloeien.

Soms doen buren of omstanders een melding bij de politie als ze een ruzie horen. De politie kan dan komen kijken om polshoogte te nemen en om zeker te zijn dat iedereen veilig is. De politie bekijkt de situatie en als zij vindt dat er zorgen zijn kunnen ze een zorgmelding doen bij Veilig Thuis. Die kan bijvoorbeeld gebeuren als er ruzie is thuis en de (jonge) kinderen in de nacht wakker zijn, ook kan dit gebeuren als een van de ouders heel boos is geworden op de agenten of daar ruzie mee maakt.

Zorgmeldingen komen niet alleen van de politie maar kunnen ook komen uit een ziekenhuis, als een arts het niet vertrouwd of een school in geval van een kind een uitspraak doet over de (on)veiligheid thuis.

Bevoegdheden van Veilig Thuis

  • Onderzoek: Veilig Thuis heeft de bevoegdheid om onderzoek te doen naar de veiligheidssituatie. Veilig Thuis zal proberen te helpen om te kijken wat je als ouder kunt doen om de onveiligheid weg te nemen. Lukt dat niet dan kunnen ze strengere maatregelen nemen.
  • JBT (Jeugdbeschermingstafel): Bij ernstige zorgen kan Veilig Thuis een Jeugdbeschermingstafel (JBT) organiseren om te bepalen welke maatregelen nodig zijn.
  • Melding bij de Raad voor de Kinderbescherming: Indien nodig kan Veilig Thuis een melding doen bij de Raad voor de Kinderbescherming, die verder onderzoek kan doen naar een maatregel als een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Let op, als de zorgen groot zijn kunnen ze de Raad ook vragen om onderzoek te doen naar een spoedmaatregel zoals een VOTS of een spoeduithuisplaatsing buiten kantooruren. (LINK NAAR BLOG SPOED UITHUISPLAATSING)
  • Melden bij hulpverlening: Soms is hulpverlening al betrokken bij het gezin, in dat geval kijkt Veilig Thuis of de gemelde problemen betrokken kunnen worden bij de ondersteuning die er al ligt.
  • Advies geven: Veilig Thuis heeft de wettelijke taak om advies te geven als dat nodig is.

Tips!

Mocht u te maken hebben met zo een situatie dan is het van belang om snel actie te ondernemen. In deze voorfase heeft u, in de meeste gevallen, nog geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Soms dekt een rechtsbijstandsverzekering de bijstand van een voorkeursadvocaat wel. In alle gevallen kunt u de hulp van een advocaat ook inroepen op betalende basis. 

Hoe dan ook, het is altijd verstandig om tijdig een advocaat te contacteren als u weet dat een onderzoek van Veilig Thuis tot iets zou kunnen leiden. Onze advocaten zijn gespecialiseerd om u bij te staan en met u mee te gaan naar afspraken met Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming.

Neem contact op met FAIR Advocaten

Heb je te maken met een melding bij Veilig Thuis en wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Het eerste kennismakingsgesprek van een half uur is geheel vrijblijvend en gratis!

FAIR Advocaten
Rijswijkseplein 786
2516 LX Den Haag
070 – 204 00 28
zengin@fairadvocaten.nl

 

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram