MENU

(Spoed)maatregel uithuisplaatsing. Help!

28 december 2021

Een uithuisplaatsing is een zeer ingrijpende middel en kan ingezet worden als de Raad voor de Kinderbescherming of een Jeugdzorgaanbieder vindt dat uw kind (tijdelijk) niet bij u kan wonen. Maar wat als u het er niet mee eens bent?

Voor een spoed uithuisplaatsing dient er te worden voldaan aan bepaalde juridische criteria. Er moet sprake zijn van een acute noodzaak dat de behandeling ter zitting niet kan worden afgewacht. De Raad voor de Kinderbescherming belt dan met de piketrechter om aan te geven dat er sprake is van een spoedsituatie. Als de piketrechter het daarmee eens is kunnen kinderen met spoed uithuisgeplaatst worden.

Bij een spoedmaatregel uithuisplaatsing kunnen de kinderen meegenomen worden door de politie bij u thuis of van bijvoorbeeld school of het ziekenhuis. Binnen twee weken komt er een zitting bij de kinderrechter en die toetst of de spoedmaatregel de juiste maatregel was. Meestal verzoekt de Raad of de jeugdbescherming ook om een verlenging wat tezamen op de zitting wordt behandeld.

De uithuisplaatsing is het laatste redmiddel, de zgn. ultimum remedium, en mag juridisch alleen als er geen andere oplossingen zijn. Mogelijke opties zijn het inzetten van netwerk, het ontvangen van intensieve ambulante hulp of andere behandelingen.

Tips!

Mocht u te maken hebben met zo een situatie dan is het van belang om snel actie te ondernemen. Zijn of worden uw kinderen met spoed weggehaald dan dient u te zorgen voor een warme overdracht en meteen te vragen om een afspraak om de bodemeisen te bespreken. Dat wil zeggen, waar dient u aan te voldoen zodat de kinderen teruggeplaatst kunnen worden. Indien dit u niet wordt aangereikt dient u hier aantoonbaar (per e-mail) om te vragen tot u een antwoord heeft.

Hoe dan ook, het is altijd verstandig om tijdig een advocaat in te schakelen als u weet dat er een verzoek tot uithuisplaatsing wordt ingediend bij de rechtbank, of een verzoek tot verlenging wordt ingediend.

Neem contact op met FAIR!
Heeft u te maken met zo een situatie? Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Het kennismakingsgesprek van een half uur is geheel vrijblijvend en gratis!

FAIR Advocaten
Rijswijkseplein 786
2516 LX Den Haag
070 – 204 00 28
zengin@fairadvocaten.nl

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram