MENU

Kinderalimentatie, hoe zit dat?

28 december 2021

Het kan ieder stel overkomen, getrouwd of samenwonend, dat je uit elkaar gaat en kinderen hebt samen. Ouder moeten dan afspraken met elkaar maken over waar de kinderen gaan wonen, wat voor omgang er zal zijn en welk bedrag aan alimentatie dient te worden betaald. Bij het berekening van de alimentatie komt daar toch het nodige bij kijken. Hieronder wordt uiteengezet waar rekening mee gehouden dient te worden en zal een toelichting gegeven worden.

Op grond van de wet maakt de hoofdverzorgende ouder, de ouder waar de kinderen wonen, aanspraak op een bijdrage in de kosten van de kinderen (kinderalimentatie). De niet verzorgende ouder, de ouder die omgang heeft met het kind, is op grond van de wet onderhoudsplichtig.

Bij het berekenen van de alimentatie is het gezinsinkomen van de ouders ten tijde van het nog samen zijn, het uitgangspunt. Daarmee wordt de behoefte van de kinderen berekend. Daarna dient te worden berekend wat de draagkracht is van beide ouders om te bepalen wat de uiteindelijk te betalen alimentatie zal zijn. Zorgkorting is eveneens een term die voorbij komt. Hoe vaker de kinderen bij de niet-verzorgende ouder verblijven, des te hoger de zorgkorting (alimentatie in natura).

Ook al komen ouders samen tot een bedrag, dan nog is het verstandig om de alimentatie te laten bekrachtigen door de rechtbank. Hiermee verkrijgt de alimentatiegerechtigde namelijk executoriale titel en kan de alimentatie worden afgedwongen bij niet (tijdige) betaling.

Normaal gesproken dient er naast de kinderalimentatie verder geen bijdrage meer gedaan te worden. Ouders kunnen uiteraard met elkaar afwijkende afspraken maken. Het komt voor dat ouders in een convenant of ouderschapsplan nadere afspraken met elkaar maken over bijvoorbeeld de schoolkosten. Wanneer hier geen aparte afspraken over worden gemaakt, dan vallen ook deze kosten onder de alimentatie en zal de verzorgende ouders deze kosten moeten betalen.
Op grond van de wet duurt de alimentatieplicht totdat de leeftijd van 21 jaar is bereikt. Nadat het kind (jong)meerderjarig is geworden, kan besloten worden om de alimentatie direct aan de jongmeerderjarige zelf te betalen. Indien de jongmeerderjarige nog bij de hoofdverzorgende ouder woont, wordt meestal de alimentatie aan die ouder betaald.

Tips!

Een advocaat kan helpen om een berekening te maken zodat duidelijk is wat het kind nodig heeft (behoefte) en wat de alimentatieplichtige kan betalen (draagkracht). Indien de ouders samen niet uitkomen over de hoogte van de alimentatie, dan kan bij de rechtbank een verzoek worden gedaan om de hoogte van de alimentatie te bepalen.

Het is raadzaam om een advocaat te raadplegen om tot een correcte berekening te komen. Advocaten weten waar al dan niet rekening mee dient te worden gehouden. Verder geldt een verplichte advocaatstelling bij het starten van een procedure. Onze advocaten kunnen u bijstand verlenen in een dergelijke kwestie.

Neem contact op met FAIR

Heeft u te maken met zo een situatie? Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Het kennismakingsgesprek van een half uur is geheel vrijblijvend en gratis!

FAIR Advocaten
Rijswijkseplein 786
2516 LX Den Haag
070 – 204 00 28
info@fairadvocaten.nl

 

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram