MENU

Vervangende toestemming erkenning

29 april 2024

Een kind erkennen gebeurt bij de gemeente. De verwekkker kan het kind erkenning voor de geboorte, tijdens de aangifte van geboorte of op een later moment.

Wanneer een kind wordt geboren binnen het huwelijk ontstaat op grond van de wet een automatisch familierechtelijke betrekking tussen vader en kind. Erkenning is daarvoor niet nodig.

Wanneer een kind buiten het huwelijk wordt geboren dan heeft de verwekker van het kind de toestemming van de moeder nodig voor de erkenning en vanaf 12 jaar ook de toestemming van het kind nodig. Het kan voorkomen dat een moeder weigert haar toestemming te geven voor de erkenning. U kunt dan als verwekker de rechter vragen om vervangende toestemming te verlenen voor de erkenning. Hieronder zal worden uiteengezet hoe een zo’n procedure werkt.

Door de erkenning ontstaan familierechtelijke betrekkingen tussen verwekker en kind. Een kind wordt erfgenaam, de erkenner wordt alimentatieplichtig en het kind kan de geslachtsnaam van de ‘juridische vader’ krijgen. Juridisch vaderschap brengt rechter maar ook verplichtingen met zich mee.

Erkenning wordt in zijn algemeenheid in het belang van het kind geacht, maar de familierechtelijke gevolgen kunnen niet zo zwaar wegen dat de belangen van de moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind of de belangen van het kind worden geschaad als de toestemming zou worden gegeven. In de meeste gevallen wordt vervangende toestemming verleend door de rechtbank, maar er zijn uiteraard uitzonderingen mogelijk.

De rechter dient daarbij altijd een belangenafweging te maken. Volgens de rechtspraak is sprake van schade als er ten gevolge van de erkenning van het kind reële risico’s zijn dat het kind wordt belemmerd in een evenwichtige sociaal psychologische en emotionele ontwikkeling.

Neem contact op met FAIR

Heeft u te maken met zo een situatie? Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met een van onze advocaten. Het kennismakingsgesprek van een half uur is geheel vrijblijvend en gratis!

FAIR Advocaten
Rijswijkseplein 786
2516 LX Den Haag
070 – 204 00 28
vurdelja@fairadvocaten.nl

 

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram