MENU

Gebreken in mijn huurwoning, wat nu?

12 april 2024

Elke huurder heeft wel eens te maken met gebreken in de huurwoning. ‘’Een gebrek is een staat of eigenschap van de zaak of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor de zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan van de overeenkomst mag verwacht van een goed onderhouden zaak van de soort als waarop de overeenkomst betrekking heeft.’’

Een lap vol tekst, maar het komt er kort gezegd op neer dat een gebrek uw huurgenot vermindert. Het is erg belangrijk om een gebrek direct te melden bij uw verhuurder. Hoe sneller hoe beter. Als u te lang wacht met melden kan de verhuurder stellen dat het aan u toe te rekenen is: verwijten is, dat het gebrek nog bestaat ofwel is verergert. Het is van belang dit duidelijk per mail te vermelden en de verhuurder te verzoeken actie te ondernemen.

Wat kunt u als huurder verwachten van een verhuurder na het melden van een gebrek? Het is van belang dat u de verhuurder een redelijke termijn geeft om actie te ondernemen. In de wet en rechtspraak wordt een termijn van 6 weken gehanteerd. Natuurlijk is dit in beginsel de regel, maar er zijn uitzonderingen mogelijk. Bijvoorbeeld een enorme lekkage, waardoor uw woning onder water staat, wordt een snellere actie van de verhuurder verwacht.

Hoe dan ook kunt u zich tot de Huurcommissie ofwel kantonrechter wenden om huurprijsvermindering te vorderen door het gebrek dat is ontstaan. Via de Huurcommissie is een makkelijkere weg, echter deze ziet op sociale huurwoningen en dient u leges van 25 euro te betalen om uw verzoek tot huurprijsvermindering te laten toetsen. Een advocaat staat normaliter een huurder niet bij tijdens de procedure bij de Huurcommissie.

Wat erg belangrijk is als de verhuurder plotseling het gebrek alsnog verhelpt, terwijl u graag huurprijsvermindering had gevorderd, dan mag de procedure uiterlijk tot 6 maanden na het verhelpen van het gebrek worden gestart. Dit is een bescherming voor de verhuurder, zodat huurders niet jaren later nog met terugwerkende kracht huursprijsvermindering vorderen van een gebrek van jaren geleden. Dit is voor de huurder natuurlijk een beperking, omdat het soms niet duidelijk is of en wanneer een gebrek is verholpen en dat in huurzaken de tijd snel kan verstrijken, waardoor u te laat kunt zijn met het beginnen van een procedure.

Tips!

Het is verstandig om een advocaat in de arm te nemen indien u een gebrek heeft gemeld bij de verhuurder en de verhuurder niet binnen 6 weken het gebrek heeft geprobeerd te herstellen. U heeft dan wellicht recht op huurprijsvermindering dan wel schadevergoeding. U kunt eerst nagaan of u een sociale huurwoning huurt en dan kunt u zich eerst wenden tot de Huurcommissie, die stuurt dan een expert op om te bepalen of u recht heeft op huurverlaging.

Neem contact op met FAIR

Heeft u te maken met zo een situatie? Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

FAIR Advocaten
Rijswijkseplein 786
2516 LX Den Haag
070 – 204 00 28
jevtovic@fairadvocaten.nl

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram