MENU

Ziek op werk, dat wil niemand

14 juni 2024

U bent in dienst bij een werkgever en wordt langdurig ziek. Daar zit u niet op te wachten. Toch is gezondheid het grootste goed wat u als mens heeft. Een aloud gezegde luidt: ‘je kunt het werk nooit te laat hervatten, maar je kunt wel te vroeg beginnen’. Gezondheid eerst dus. Maar wat staat u verder te wachten als werknemer?

Als werknemer bent u verplicht om bij ziekte de werkgever op de hoogte te stellen, op de wijze zoals dat in de arbeidsovereenkomst is omschreven, dan wel, zoals dat te doen gebruikelijk is bij de organisatie waar u voor werkt. Veel werknemers voelen zich verplicht om daarbij ook te vermelden wat hen mankeert. De werkgever heeft daar echter geen enkel recht op. Dit kan voor ongemakkelijkheden zorgen, maar er is voor u dus geen verplichting om te vermelden waarom u arbeidsongeschikt bent.

De werkgever mag wel weten hoe u kan worden bereikt en u dient ook bereikbaar te blijven gedurende uw ziekte. Daarnaast kan de werkgever u vragen wat de vermoedelijke duur van het verzuim zal zijn. Ook kunnen er vragen worden gesteld ten aanzien van lopende zaken en werkzaamheden waar u verantwoordelijk voor bent (geweest).

In de meeste gevallen schakelt de werkgever een bedrijfsarts in. Deze arts zal uw klachten beoordelen, met u in gesprek gaan en adviezen geven over te ondernemen stappen. Aan oproepen van de bedrijfsarts dient u volgens de wet altijd gevolg te geven, nu dit een belangrijk onderdeel van uw re-integratietraject is.

Alles is gericht op herstel en daarmee uw re-integratie. Maar wat nu als uw bedrijfsarts vindt dat het eigenlijk wel goed gaat, maar dat u naar uw smaak nog niet zo ver bent om weer uren te gaan maken op het werk? In een dergelijk geval kunt u een deskundigenoordeel vragen van het UWV of een second opinion bij een andere bedrijfsarts.

Als u ziek bent is uw werkgever verplicht om u 104 weken lang door te betalen. Wettelijk dient u minimaal 70 % van het laatstverdiende loon te krijgen, maar in een CAO of in uw arbeidsovereenkomst kan een hoger percentage afgesproken zijn. In de eerste 52 weken dient u in ieder geval het wettelijk minimumloon te ontvangen.

Bent u na 104 weken nog steeds ziek dan komt u mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering van het UWV. Dat is zo indien er sprake is van 35 % loonverlies als gevolg van uw beperkingen.

Tips!

  • Leg alles vast. Een werkgever legt zoveel mogelijk vast ten aanzien van uw re-integratie. Het is belangrijk dat u dat ook doet. Leg zoveel mogelijk schriftelijk vast, zodat u er in een later stadium eventueel een beroep op kunt doen. Doet de bedrijfsarts verslag, maar kloppen de feiten niet helemaal? Kaart het aan en doe dit altijd schriftelijk.
  • Second opinion/deskundigenoordeel. Verschillen u en de werkgever/bedrijfsarts van mening over (een onderdeel van) uw re-integratie? Vraag een second opinion aan bij een andere bedrijfsarts, dan wel een deskundigenoordeel bij het UWV.

Neem contact op met FAIR

Hebt u vragen over re-integreren, een oordeel van de bedrijfsarts of heeft u een conflict met uw werkgever over uw ziekte? Neem contact op met FAIR advocaten. Onze arbeidsrechtspecialisten staan klaar voor u.

FAIR Advocaten
Rijswijkseplein 786
2516 LX Den Haag
070 – 204 00 28
epozdemir@fairadvocaten.nl

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram