MENU

Hennepkwekerij in je (sociale)huurwoning en je bent ontdekt, wat nu?

17 mei 2024

Er zijn situaties waarin men soms verkeert en de verkeerde beslissing maakt. Hennepplanten in uw woning lijkt de enige oplossing voor alle schulden. U wordt op een dag betrapt en krijgt te maken met verschillende ernstige gevolgen. Allereerst kunt u worden vervolgd door het openbaar ministerie (strafzaak) en, indien u een woning huurt in de sociale sector kan een procedure tegen u aanhangig worden gemaakt door de woningbouwcorporatie. Dit zijn ernstige problemen en het is van belang dat u direct een advocaat in de arm neemt. Meestal krijgen de desbetreffende huurders een kans om zelf op te zeggen. Indien de huurder dit nalaat, start een verhuurder/woningbouw een procedure om de huurovereenkomst te ontbinden alsmede de huurder te ontruimen uit de woning. Vaak kan een huurder dan ook op een zwarte lijst komen te staan, waardoor u als huurder geen sociale huurwoning kunt huren in die betreffende regio.

Bij zo een procedure waar de verhuurder vordert dat de huurovereenkomst wordt ontbonden, zijn de volgende verweren mogelijk. De huurder kan verweer voeren op grond van redelijkheid en billijkheid en een beroep op de tenzij-bepaling. Dat wil zeggen is de tekortkoming zo ernstig dat het ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Dit is niet zo gemakkelijk te beoordelen. Alle feiten en omstandigheden zijn belangrijk en kunnen dus niet in algemene zin worden beantwoord.

In een situatie waarin een huurder 18 hennepplanten in haar bezit had, heeft de rechtbank overwogen dat het woonbelang van de huurder zwaarder woog dan het belang van de verhuurder om te ontbinden wegens het hebben van hennep. Ook als er onvoldoende blijkt dat er sprake was van gevaarzetting, overlast dan wel schade, kan de rechter de vordering tot ontbinding afwijzen.

Verschillende factoren kunnen meespelen. Denk aan psychische problemen van een huurder, als een huurder bijvoorbeeld alleenstaande ouders is, kinderen heeft en niet de financiële mogelijkheid heeft om particulier te huren. Ook de uitspraak dat de huurder enkel een eenmalige misstap was (ECLINLRBASS:2009:BI3753).

In een andere zaak heeft het hof in hoger beroep overwogen dat de psychische gesteldheid van de huurder niet meer weegt dan het belang van de verhuurder bij de gevorderde ontbinding en ontruiming. Het hof nam de huurder kwalijk dat stroom werd getapt en dat dit uiteraard gevaarlijk is en voor gevaarzetting zorgt. Het hof vreesde in deze zaak dat huurders in de toekomst telkens een beroep zouden doen op psychische problemen (niet onderbouwd), waardoor het hof toch de ontbinding van de huurovereenkomst redelijk vond, maar wel met een termijn om na twee maanden te ontruimen (ECLINL:GHARL:2022:2588).

Uit het voorgaande volgt dat er allerlei factoren van belang zijn. Dit betekent dat een rechter niet eenduidig om soortgelijke situaties hetzelfde oordeel veilt. Immers, elke situatie is anders en dient individueel beantwoord te worden. De bovenstaande factoren kunnen wel meespelen en u een kans bieden om een verweer te voeren.

Tips!

Heeft u hier mee te maken, dan is het van uiterst belang om een advocaat in de arm te nemen en te bekijken wat voor verweer u zou kunnen voeren. Ook in overleg gaan met de verhuurder is met behulp van een advocaat mogelijk om een procedure te voorkomen zonder overhaaste beslissingen te maken.

Neemt u tijdig contact met ons op, dan kunnen wij de stress bij u wegnemen en u bijstaan in deze moeilijke periode.

Neem contact op met FAIR

Heeft u te maken met zo een situatie? Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

FAIR Advocaten
Rijswijkseplein 786
2516 LX Den Haag
070 – 204 00 28
jevtovic@fairadvocaten.nl

 

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram