MENU

Hulp in het vrijwillige kader, echt vrijwillig?

18 januari 2023

Een uithuisplaatsing gaat niet altijd via de rechter. Soms kan het gebeuren dat een hulpverleningsinstantie zoals Veilig Thuis of een ander instantie vindt dat uw kinderen (tijdelijk) niet bij u kunnen wonen. U wordt dan min of meer verplicht om mee te werken, omdat ze anders naar de rechter gaan. U wordt gevraagd de papieren te ondertekenen, anders wordt er gedreigd met een spoedprocedure bij de rechtbank. U wilt het eigenlijk niet, wat zijn uw rechten?

Een uithuisplaatsing waar ouders mee instemmen heet een drangtraject of hulp in het vrijwillig kader. Hier is er sprake van een uithuisplaatsing zonder dat de rechter naar de zaak heeft gekeken of zonder dat ‘jeugdzorg’, bijvoorbeeld de William Schrikker, het Leger des Heils, Jeugdbescherming West, of een ander gecertificeerde instelling, erbij betrokken is. En soms zijn die juist wel betrokken. U wordt dan soms verteld dat als de rechter naar de zaak kijkt het erger wordt en dat u uw gezag kwijtraakt. Soms wordt u verteld dat als u niet tekent de rechter gaat denken dat u niet wilt meewerken en dat het dan erger gaat worden.

De angst van de ouder is dat de gang naar de rechter erger is. Vaak is dit onterecht. De rechter heeft de functie om als onpartijdige beslisser te kijken naar de situatie en geeft daar een oordeel over. De rechter kan ook beslissen om een minder heftige maatregel toe te passen.

Bij een jeugdbeschermingsmaatregel als een OTS of een uithuisplaatsing hebben de ouders plichten maar ook rechten. Ze kunnen de beslissingen van de GI laten toetsen door de rechter, in het vrijwillige kader/drangkader kan dit niet. In sommige gevallen bent u beter af met hulp in het vrijwillige kader, soms ook niet. Als de rechter betrokken is heeft u een periodieke controle door de rechter of alles wel goed loopt. U kunt dan uw eigen standpunt en eventuele bewijzen aandragen. Misschien is er wel jurisprudentie in een soortgelijk geval als die van u waar de kinderen wel terug naar huis mochten.

Tips!

Mocht u te maken hebben met zo een situatie dan is het van belang om snel actie te ondernemen. U kunt druk voelen om akkoord te gaan met een vrijwillige plaatsing omdat u bang bent dat u uw gezag anders kwijtraakt. Dat kan en mag niet zomaar. De hulpverlener kan u ook vertellen dat als u niet tekent de rechter zal denken dat u niet meewerkt, ook dit is niet correct. Raadpleeg zo snel mogelijk een advocaat indien u te maken krijgt met een advies om uw kind vrijwillig uit huis te laten plaatsen. Uw advocaat kan dan met u meekijken wat het verstandigst is voor u om te doen. Als uw kind reeds met een vrijwillige plaatsing elders woont kan een advocaat met u meekijken hoe u uw kind zo snel mogelijk weer thuis kunt krijgen.

Hoe dan ook, het is altijd verstandig om tijdig een advocaat in te schakelen als er sprake is van een uithuisplaatsing, in het vrijwillige kader of niet. En bedenk ook, is een vrijwillig kader wel echt vrijwillig als u het eigenlijk niet wilt?

Neem contact op met FAIR

Heeft u te maken met zo een situatie? Twijfelt u of u vrijwillig akkoord moet gaan met de uithuisplaatsing of wenst u informatie over de mogelijkheden om alternatieven voor te stellen. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Het kennismakingsgesprek van een half uur is geheel vrijblijvend en gratis!

FAIR Advocaten
Rijswijkseplein 786
2516 LX Den Haag
070 – 204 00 28
zengin@fairadvocaten.nl

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram