MENU

Waarborgsom niet terug door slechte oplevering, hoe zit dit?

28 december 2021

Als huurder bent u vaak alert als u een huurovereenkomst tekent. Echter, wanneer deze bijna eindigt probeert u alles zo snel mogelijk af te wikkelen. Vele huurders denken dat zij enkel de sleutels moeten inleveren, de woning leegmaken en dat zij op deze manier de woning correct hebben opgeleverd. Helaas is dit niet zo eenvoudig. Het komt vaak voor dat huurders achteraf een enorme rekening voor hun kiezen krijgen van de verhuurder, omdat zij de woning slecht zouden hebben opgeleverd. Waar dien je als huurder mee rekening te houden bij het achterlaten van de gehuurde woning? In deze blog wordt daar een toelichting op gegeven.

Het kan zo zijn dat de verhuurder u als huurder aanspreekt op het vies/beschadigd achterlaten van de woning nadat u de woning heeft verlaten. De huurder schrikt van de vordering, omdat hij/zij niet weet wat zijn/haar rechtspositie is. Van belang is om te kunnen laten zien wat bij aanvang van de huurovereenkomst is afgesproken. Is er wel een opleverrapport opgesteld en was deze voldoende duidelijk om hieruit te kunnen afleiden hoe de woning eruit zag toen u als huurder de woning introk? Of heeft u een bepaalde beschadiging(en) geaccepteerd toen u introk in de woning? Als er geen begin rapport is dan is het aan de verhuurder om aan te tonen dat de woning netjes/onbeschadigd is opgeleverd. Vaak schrikken huurders van een vordering van bijvoorbeeld schoonmaak/schilderkosten, maar dit betekent niet (altijd) dat u de vordering dient te vergoeden. De wet stelt namelijk dat indien tussen de huurder en verhuurder een beschrijving van de gehuurde woning is opgemaakt, dat de huurder gehouden is de woning in dezelfde staat op te leveren. Indien geen beschrijving is opgemaakt, wordt de huurder, veronderstelt de gehuurde woning in de staat te hebben ontvangen zoals deze is bij het einde van de huurovereenkomst.

Tips!

Indien u als huurder een begin en/of eindrapport heeft getekend zonder het rapport goed te bekijken, dient u de vorderingen van de verhuurder te betalen of uw waarborgsom (borg) die u bij aanvang van de huur heeft voldaan, wordt ingehouden. Zet dus nooit zomaar uw handtekening onder een begin- of eindrapport, dit brengt meerdere consequenties met zich mee. Ga alle details na en probeer dit te vergelijken met de staat van de woning.

Hoe dan ook, het is altijd verstandig indien u een brief krijgt van de verhuurder inzake een vordering na het verlaten van de woning om u te wenden tot een advocaat. Het zou zonde zijn als u de vordering voldoet, niet wetende dat u deze niet hoeft te betalen, indien de verhuurder geen begin- of eindrapport heeft opgemaakt waaruit de staat van de woning blijkt.

Neem contact op met FAIR

Heeft u te maken met zo een situatie? Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Het kennismakingsgesprek van een half uur is geheel vrijblijvend en gratis!

FAIR Advocaten
Rijswijkseplein 786
2516 LX Den Haag
070 – 204 00 28
info@fairadvocaten.nl

 

 

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram