MENU

Personen- en Familierecht

Bij het woord personen- en familierecht denkt men vaak aan één ding: de echtscheiding. Er zijn echter meerdere onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn en soms tezamen met, soms apart van de echtscheiding moeten worden besproken.

Het betalen of ontvangen van partneralimentatie en kinderalimentatie bijvoorbeeld. Daarnaast kunnen er bezittingen en schulden zijn die moeten worden verdeeld. Indien u kinderen heeft, moeten er goede voorzieningen worden getroffen, zodat de kinderen niet de dupe worden van uw echtscheiding of beëindiging van een affectieve relatie. Blijft het kind hoofdzakelijk bij de moeder, of toch bij de vader? En wie krijgt of houdt het gezag? Welke andere regelingen moeten er worden getroffen en hoe vaak krijgt de andere ouder het kind te zien?

Wat het personen- en familierecht zo bijzonder maakt zijn de vele emoties die in bijna alle zaken een rol spelen. De kunst voor de advocaat in een familiezaak is om deze emoties te herkennen en te vertalen naar belangen van een cliënt, maar tegelijkertijd open en eerlijk te communiceren over het haalbare in een procedure of daarbuiten.

  • Echtscheiding;
  • Kinder- en partneralimentatie;
  • Omgang;
  • Gezag;
  • Vaderschapsacties (erkenning en ontkenning);
  • Gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden.
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram