MENU

Huurrecht

Een groot deel van de huurrechtelijke zaken die op ons kantoor worden behandeld gaan over zelfstandige woningen. Dat kunnen sociale huurwoningen zijn of woningen die tot de vrije sector behoren. Soms gaat het om een verhuurder wiens huurder de huur niet of niet tijdig betaalt. Er kan ook sprake zijn van overlast of wenst de verhuurder de huurovereenkomst te beëindigen om hem moverende redenen.

Zowel huurders als verhuurders kunnen op onze bijstand rekenen. Wat te doen bijvoorbeeld, wanneer de verhuurder niet de eigenaar van uw woning blijkt te zijn, maar in strijd met de geldende regels onderverhuurt? Staat u dan met lege handen, of kunt u zich beroepen op huurbescherming? Wat als u door financiële problemen de huur niet meer kunt betalen? Regelmatig hebben wij huurders als cliënt die gebreken hebben in hun woning. Hoe zorg je ervoor dat de verhuurder deze verhelpt?

Deze en andere vragen komen meer dan regelmatig aan bod in onze huurrechtpraktijk. Indien er ruimte voor is, verdient een schikking bijna altijd de voorkeur. Kan het niet anders, dan moet je als advocaat net zo vol voor een procedure met resultaat kunnen gaan, zo luidt het devies. In alle gevallen is bijstand van een advocaat aan te bevelen.

  • Einde huur;
  • Onderhuur;
  • Medehuur;
  • Gebreken aan het gehuurde;
  • Dringende werkzaamheden en renovatie;
  • Urgentieverklaringen.
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram