MENU

Echtscheiding, waar rekening mee houden?

4 januari 2023

Bij het sluiten van een huwelijk is een scheiding niet iets waar men direct aan denkt. Echter, scheiden is soms onvermijdelijk. Naast een verzoek tot echtscheiding kunnen andere (neven)verzoeken worden gedaan. Zo dienen de gezamenlijke bezittingen en schulden te worden verdeeld en tevens zullen afspraken moeten worden gemaakt over de kinderen. Waar dient men rekening te houden bij een echtscheiding? En waarom is een gespecialiseerde advocaat zo belangrijk?

Een verzoek tot echtscheiding kan eenzijdig of gezamenlijk worden gedaan. Wanneer men een verzoek wil indienen, dient sprake te zijn van ‘duurzaam ontwrichting’. Duurzame ontwrichting wil zeggen dat de samenleving ondraaglijk is geworden en dat er geen mogelijkheid bestaat dit te herstellen. Feitelijk houdt dit in dat een van de partijen dit al vindt. Als de een wilt scheiden maar de ander niet is dit lastig te voorkomen.

Bij de echtscheiding bestaat de kans dat de een aan de ander kinder- en /of partneralimentatie zal moeten betalen. Het heeft de voorkeur om in onderlinge overleg tot afspraken te komen, maar indien dat niet lukt zal de rechter knopen moeten doorhakken.

Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken en deze in een echtscheidingsconvenant of ouderschapsplan vast te leggen. Echtelieden kunnen diverse afspraken maken over het gezamenlijke vermogen. Een echtscheidingsconvenant is niet hetzelfde als een ouderschapsplan. Het echtscheidingsconvenant is een overeenkomst tussen echtelieden waarin gemaakte afspraken over de vermogensbestanddelen worden vastgelegd, terwijl in het ouderschapsplan de afspraken staan die partijen met betrekking tot de kinderen hebben gemaakt. Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht bij het indienen van een verzoek tot echtscheiding wanneer er minderjarige kind(eren) betrokken zijn. Hierin worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, kinderalimentatie en omgangsregeling.

Indien er kinderen bij de echtscheiding betrokken zijn, moet nagedacht worden over de kosten van verzorging en opvoeding (kinderalimentatie). Het is raadzaam om hierover het kennisblog kinderalimentatie verder te lezen voor meer informatie over dit onderwerp. Naast de te betalen kinderalimentatie kan er nog ruimte zijn voor partneralimentatie.

Tips!

Een verzoekschrift tot echtscheiding kan enkel door tussenkomst van een advocaat worden ingediend. De advocaat kan met een van de partijen of met partijen samen bekijken of het mogelijk is om samen tot afspraken te komen en deze afspraken op te nemen in een ouderschapsplan en/of convenant. Een gespecialiseerde advocaat weet waar al dan niet rekening mee dient te worden gehouden bij het starten van een procedure.

Neem contact op met FAIR!

Heeft u te maken met zo een situatie? Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met op met een van onze advocaten. Het kennismakingsgesprek van een half uur is geheel vrijblijvend en gratis!

FAIR Advocaten
Rijswijkseplein 786
2516 LX Den Haag
070 – 204 00 28
vurdelja@fairadvocaten.nl

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram