MENU

Contractenrecht

Het komt dagelijks voor. We sluiten aan de lopende band contracten, vaak zonder dat we er ons bewust van zijn. Vaak gaat het goed. Soms gaat het mis. U koopt een ondeugdelijk product in de winkel of wordt daarvoor aangesproken. U krijgt een probleem met de aannemer die een verbouwing voor u verricht. Wellicht wordt u aan algemene voorwaarden gehouden, of wilt u er juist een beroep op doen. Deze en andere gevallen waarbij afspraken worden gemaakt tussen twee of meer partijen en er geen sprake is van een arbeids- of huurovereenkomst scharen wij bij FAIR Advocaten onder het (overige) contractenrecht.

Als het neerkomt op hoe contracten moeten worden uitgelegd wordt steevast teruggegrepen op de Haviltex-norm, die de Hoge Raad in 1981 formuleerde. Wat de relevante gegeven omstandigheden waren, welke zin redelijkerwijs mocht worden toegekend aan bepalingen, wat redelijkerwijs mocht worden verwacht zijn alle vragen die voor meerdere interpretatie vatbaar zijn. Om de meest juiste interpretatie om te kunnen zetten in krachtige juridische argumenten kan bijstand van een advocaat gewenst zijn.

  • Algemene voorwaarden;
  • Onbetaalde facturen
  • Incasso
  • Huurovereenkomsten;
  • Koopovereenkomsten;
  • Samenwerkingsovereenkomsten;
  • Overnamecontracten;
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram