MENU

Vanaf 1 januari 2023: automatisch gezag bij erkenning

3 juni 2024

Met ingang van 1 januari 2023 is een nieuwe wet in werking getreden die regelt dat bij erkenning door een verwekker van een kind dat buiten het huwelijk geboren is, de erkenner automatisch het gezag verkrijgt.

Wanneer een kind binnen het huwelijk wordt geboren dan hoeft de verwekker het kind niet te erkennen om familierechtelijke betrekkingen te laten ontstaan. Hetzelfde geldt voor het gezag: de vader krijgt van rechtswegen het gezag over een kind dat binnen een huwelijk is geboren.

Oude gevallen

De moeder heeft van rechtswege het gezag over een kind. Voor de ‘oude’ gevallen tot 1 januari 2023 geldt dat de vader de toestemming van de moeder nodig heeft om mede het gezag te verkrijgen over het kind. De vader kan tezamen met de moeder het gezamenlijk gezag regelen via de rechtbank of via DigiD.

In de meeste gevallen weten de ouders niet dat het gezag naast de erkenning nog apart dient te worden geregeld. Vaak ontstaat hier discussie over bij het uiteengaan van de ouders waarbij de vader er dan achter komt dat enkel de moeder belast is met het ouderlijk gezag over het kind.

Wanneer de moeder geen toestemming geeft voor gezamenlijk ouderlijk gezag dan kan de vader een verzoek doen aan de rechtbank om hem mede te belasten met het gezag over een kind. De wet geeft ook voor oude gevallen aan dat het in zijn algemeenheid in het belang van een kind wordt geacht dat er twee gezaghebbende ouders zijn. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal een verzoek om gezamenlijk ouderlijk gezag worden afgewezen. Er moet dan sprake zijn van contra indicatie. De moeder zal moeten bewijzen dat bij gezamenlijk ouderlijk gezag het kind ‘klem en verloren’ zal geraken tussen de ouders of gezamenlijk gezag kan anderszins niet in het belang van het kind zijn.

Nieuwe gevallen

Met de invoering van de nieuwe wet hoeft het gezag nadat de erkenning is gedaan niet meer apart te worden geregeld. Uiteraard zijn hier ook uitzonderingen van toepassing. Wanneer sprake is van een psychische stoornis van de erkenner, dan kan de ambtenaar van de burgerlijke stand besluiten om de erkenner niet te belasten met het gezag. Tegen een dergelijke beslissing is binnen zes weken beroep mogelijk.

Aangezien steeds meer stellen ervoor kiezen om niet te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan sluit de nieuwe wet beter aan bij de huidige maatschappelijke opvattingen. Er wordt op deze manier voor wat betreft het gezag geen verschil meer gemaakt tussen gehuwde en niet gehuwde partners.

Neem contact op met FAIR

Heeft u te maken met zo een situatie? Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met een van onze advocaten. Het kennismakingsgesprek van een half uur is geheel vrijblijvend en gratis!

FAIR Advocaten
Rijswijkseplein 786
2516 LX Den Haag
070 – 204 00 28
vurdelja@fairadvocaten.nl

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram