MENU

Jeugdrecht

De Raad voor de Kinderbescherming kan onderzoek doen wanneer zij van mening is dat een minderjarige opgroeit in een situatie waarin diens ontwikkeling wordt bedreigd. Vervolgens kan de Raad de kinderrechter verzoeken om een ondertoezichtstelling uit te spreken en vervolgens of gelijktijdig een machtiging uithuisplaatsing te verlenen. Wanneer de maatregel wordt uitgesproken, dan wordt een jeugdbeschermer aangewezen die toezicht houdt op de ontwikkeling van de minderjarige.

Wanneer een kind voor een langere periode uit huis is geplaatst en er geen zicht meer is op terugplaatsing thuis (verstrijken aanvaardbare termijn) dan kan verzocht worden om een gezag beëindigende maatregel.
Het jeugdrecht omvat meer, namelijk een verzoek om omgang (uit te breiden), het verzoek om vervallen verklaring schriftelijke aanwijzing en meer zaken die vallen onder de geschillenregeling.

Bij Fair Advocaten staan wij de ouders bij en stellen wij het belang van het kind voorop. Onze jeugdrecht advocaten hebben uitgebreide kennis van de actuele wet- en regelgeving en de meest actuele jurisprudentie op dit gebied. Onze advocaten steunen en begeleiden de ouders in het hele proces met de insteek om de kinderen weer thuis te krijgen of wanneer dat niet meer mogelijk is, de juiste omgangsregeling te verkrijgen.

  • ondertoezichtstelling;
  • uithuisplaatsing;
  • schriftelijke aanwijzing;
  • gezag beëindigende maatregel;
  • geschillenregeling;
  • uitbreiding omgang.
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram