MENU

Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht (en het daarmee samenhangende EU-migratierecht) ziet toe op het verblijf, kortdurend of duurzaam, van vreemdelingen in Nederland. Soms is daarbij het Europees recht van toepassing, soms het Nederlands vreemdelingenrecht. In beide gevallen weet u zich verzekerd van goede bijstand bij FAIR Advocaten.

In de vreemdelingenrechtpraktijk van FAIR Advocaten worden zaken ten aanzien van visa, TEV-aanvragen, gezinsherenigingen, verblijf als kennismigrant en zakelijke aanvragen behandeld. Zowel in de fase van de aanvraag, als in het bezwaar, het beroep en het hoger beroep wordt bijstand verleend aan zowel particulieren als ondernemers.

In het vreemdelingenrecht kunnen emoties een grote rol spelen. Het is de taak van de advocaat deze emoties te herkennen en vooral duidelijkheid te bieden over de kansen en de behandeltijd die met de zaak gemoeid zijn.

  • Inburgering;
  • Verblijf en arbeid;
  • Verblijfsvergunning;
  • Gezinshereniging;
  • Tewerkstellingsvergunning;
  • Visum kort verblijf;
  • EU-migratierecht.
-
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram