MENU

Sociaal zekerheidsrecht

Nederland kenmerkt zich door een ruim stelsel aan wet- en regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid. Het Sociaal zekerheidsrecht omvat rechten en verplichtingen van iedereen die te maken heeft met sociale zekerheid: werkgevers, werknemers, arbeidsongeschikten, werklozen, ouderen en zelfstandigen. Wanneer iemand tijdelijk of blijvend in financiële moeilijkheden raakt, dan is er een vangnet van sociale verzekeringen en sociale voorzieningen.
Bij sociale voorzieningen kunt u denken aan een uitkering op grond van de Participatiewet, de voormalige bijstandsuitkering. Aan iedere voorziening zijn rechten en verplichtingen gekoppeld. Wanneer de overheid besluit om een aanvraag voor een uitkering af te wijzen of in te trekken, soms met een terugbetalingsverplichting, dan kunnen onze advocaten u bijstaan.
Voorts zijn er de Sociale verzekeringen, die bestaan uit volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. Wanneer iemand zijn baan verliest of niet kan werken door ziekte, dan kan een beroep worden gedaan op de Ziektewet of de werkloosheidswet. Dit zijn de meest voorkomende.

  • Participatiewet (PW);
  • Wajong;
  • Werkloosheidswet (WW);
  • Ziektewet (ZW);
  • Zorgverzekeringswet;
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram