MENU

De verkoper heeft mij een ondeugdelijk product verkocht

7 juni 2024

U heeft een (tweedehands) product gekocht, maar achteraf werkt dit niet (meer zo goed). U wilt weten wat u kunt doen en/of u uw geld kunt terugkrijgen. In deze blog leg ik u uit wat de plichten van de professionele verkoper zijn en wat de rechten en plichten van u als consument-koper zijn.

Gebrek

Het is als eerst belangrijk om vast te stellen dat er sprake is van een gebrek. Juridisch wordt dit ook wel gekenmerkt als “ondeugdelijkheid van een product” of “non-conformiteit”. Dit heeft te maken met het feit dat de plichten van de verkoper pas “geactiveerd” worden als er sprake is van een gebrek. Van een gebrek of non-conformiteit is in elk geval sprake wanneer het product niet werkt zoals afgesproken of niet de eigenschappen heeft die van het product verwacht mogen worden. Een simpel voorbeeld: een auto waarmee niet gereden kan worden door motorproblemen terwijl u niet wist of kon weten dat de auto motorproblemen heeft.

Plichten verkoper

Laten we het voorbeeld van de auto nemen. Wat nu als u een (tweedehands) auto koopt en de auto krijgt na twee dagen motorproblemen? Wat mag van de verkoper in dat geval verwacht worden? U kunt als koper de verkoper vragen om de auto te herstellen en als herstel niet mogelijk is de auto vervangen. De verkoper moet dat dan doen op zijn kosten.

En uw plichten?

Uiteraard wordt het een en ander van u als koper ook verwacht. U moet allereerst tijdig bij de verkoper klagen. Dit doet u binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek. Het is in dat raadzaam om dat schriftelijk, zoals per WhatsApp of e-mail te doen. Zo heeft u dan altijd bewijs dat 1) heeft geklaagd en 2) dat dit tijdig is gedaan door u. Verder wordt van u ook verwacht om de verkoper duidelijk te maken wat er nou precies mankeert aan de auto. Tot slot, en dat is vooral bij tweedehandsproducten het geval, dient u wel enig vorm van onderzoek hebben gedaan voordat u iets koopt. Dit heet de onderzoeksplicht. Voor het kopen van een tweedehands auto is het bijvoorbeeld niet ongewoon om een aankoopkeuring te doen bij een autogarage. Hiermee verzekert uzelf dat de auto geen ernstige gebreken heeft en als dit wel het wel geval is, u de auto op grond daarvan niet koopt dan wel voor een lagere prijs koopt.

Wat nu als de verkoper niet meewerkt?

U heeft in dat geval verschillende mogelijkheden. Als de verkoper de auto niet wilt herstellen, of dat niet op zijn kosten wil doen, dan kunt u op kosten van de verkoper een ander de auto laten herstellen. Wilt de verkoper deze kosten ook niet betalen? Dan kunt u dit eisen bij de rechtbank. Let u wel op: de kosten moeten wel redelijk zijn. Zijn de herstelkosten niet redelijk? Dan is het ontbinden van de koopovereenkomst een betere optie. U dient in dat geval de auto teruggeven aan de verkoper en de verkoper moet dan de aankoopprijs aan u terugbetalen. Wanneer de verkoper hier niet aan wilt meewerken, dan kunt u dit óók eisen bij de rechtbank. Onder omstandigheden kunt u prijsvermindering vragen en een schadevergoeding eisen. Voordat u de gang naar de rechter maakt, is het vereist dat u de verkoper een redelijke termijn geeft om zijn plichten na te komen.

Tips!

FAIR heeft ruime ervaring met dit type zaken, zowel in het bijstaan van verkopers als (consument-)kopers. Een recente zaak waar een van de advocaten van FAIR betrokken was, is de zaak volledig in het voordeel van zijn cliënt beslecht. Ontbinding koopovereenkomst, aankoopprijs terug en een fixe schadevergoeding klik hierop voor de uitspraak.

Iedere situatie is anders waardoor de hierboven toegelichte algemene informatie niet voor iedereen geldt. In dat geval is het altijd raadzaam om u zich te wenden tot een juridisch deskundige of advocaat.

Neem contact op met FAIR

FAIR heeft op dit terrein van het recht ruime ervaring. Indien u vragen heeft of bijstand nodig heeft, dan kunt u gerust contact opnemen met ons kantoor.

FAIR Advocaten
Rijswijkseplein 786
2516 LX Den Haag
070 – 204 00 28
yuce@fairadvocaten.nl

 

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram