MENU

Schriftelijke aanwijzing, omgang is beperkt help!

24 mei 2024

Wanneer u geconfronteerd wordt met een schriftelijke aanwijzing die de omgang met uw kind beperkt, kan dat een aanzienlijke impact hebben op uw leven. De omgang mag niet zomaar beperkt worden. Soms is uw kind al uithuisgeplaatst en heeft u reeds een zeer summiere omgang. Als gezaghebbende ouder kunt u hier iets tegen doen, een verzoekschrift indienen voor een vervallen verklaring van de schriftelijke aanwijzing.

Een schriftelijke aanwijzing is een document van de jeugdzorgwerker die bepaalde verplichtingen aan de ouder met gezag oplegt met betrekking tot de verzorging en opvoeding van uw kind. Indien u zich niet kunt vinden in de inhoud van zo'n aanwijzing, is het belangrijk om te weten dat u hier bezwaar tegen kunt maken.

De procedure begint doorgaans met een eerste brief waarbij u een voornemen krijgt van de jeugdzorgwerker of de GI voor het opleggen van een schriftelijke aanwijzing. U moet dan 14 dagen de tijd krijgen op hierop te reageren. Hierna dient u een definitieve schriftelijke aanwijzing te krijgen. Hier kunt u bezwaar tegen maken middels een verzoekschrift voor vervallenverklaring van de schriftelijke aanwijzing.

Als de schriftelijke aanwijzing ziet op de omgang dat is het vaak omdat de omgang wordt beperkt of ingekort. Jurisprudentie toont aan dat het indienen van een verzoek bij de rechtbank succesvol kan zijn en vaker dan eens leidt tot een verruiming van de omgangsregeling. De kinderrechter toetst vooral of de omgangsregeling in het belang van het kind is.

Als een aanwijzing al langere tijd geldt en de situatie wijzigt, dan kan ook aan de gezinsvoogd verzocht worden om de aanwijzing aan te passen of in te trekken. De gezinsvoogd moet dan binnen 2 weken een beslissing nemen. Als dit wordt afgewezen of de jeugdzorgwerker reageert niet op uw verzoek, is het mogelijk om een verzoek voor vervallenverklaring van de schriftelijke aanwijzing bij de kinderrechter in te stellen.

Tips!

Bij een voornemen voor een schriftelijke aanwijzing is het van essentieel belang dat u direct actie onderneemt. Door onmiddellijk contact op te nemen met FAIR Advocaten, kunnen wij snel actie ondernemen. Onze advocaten hebben ervaring met het vervallen laten verklaren van de schriftelijke aanwijzing. Ook hebben de advocaten het vaak voor elkaar gekregen dat de ingekorte omgangsregeling toch niet uitgevoerd hoefde worden door de rechtbank. Daarnaast is het van belang om snel contact met de advocaat te leggen zodat we een plan kunnen maken voor uw zaak.

Neem contact op met FAIR

Heeft u te maken met zo een situatie? Of wenst u informatie over de mogelijkheden om alternatieven voor te stellen. Ontdek hoe FAIR Advocaten u kan ondersteunen. Het kennismakingsgesprek van een half uur is geheel vrijblijvend en gratis!

Wanneer u geconfronteerd wordt met een schriftelijke aanwijzing die de omgang met uw kind beperkt, kan dat een aanzienlijke impact hebben op uw leven. De omgang mag niet zomaar beperkt worden. Soms is uw kind al uithuisgeplaatst en heeft u reeds een zeer summiere omgang. Als gezaghebbende ouder kunt u hier iets tegen doen, een verzoekschrift indienen voor een vervallen verklaring van de schriftelijke aanwijzing.

Een schriftelijke aanwijzing is een document van de jeugdzorgwerker die bepaalde verplichtingen aan de ouder met gezag oplegt met betrekking tot de verzorging en opvoeding van uw kind. Indien u zich niet kunt vinden in de inhoud van zo'n aanwijzing, is het belangrijk om te weten dat u hier bezwaar tegen kunt maken.

De procedure begint doorgaans met een eerste brief waarbij u een voornemen krijgt van de jeugdzorgwerker of de GI voor het opleggen van een schriftelijke aanwijzing. U moet dan 14 dagen de tijd krijgen op hierop te reageren. Hierna dient u een definitieve schriftelijke aanwijzing te krijgen. Hier kunt u bezwaar tegen maken middels een verzoekschrift voor vervallenverklaring van de schriftelijke aanwijzing.

Als de schriftelijke aanwijzing ziet op de omgang dat is het vaak omdat de omgang wordt beperkt of ingekort. Jurisprudentie toont aan dat het indienen van een verzoek bij de rechtbank succesvol kan zijn en vaker dan eens leidt tot een verruiming van de omgangsregeling. De kinderrechter toetst vooral of de omgangsregeling in het belang van het kind is.

Als een aanwijzing al langere tijd geldt en de situatie wijzigt, dan kan ook aan de gezinsvoogd verzocht worden om de aanwijzing aan te passen of in te trekken. De gezinsvoogd moet dan binnen 2 weken een beslissing nemen. Als dit wordt afgewezen of de jeugdzorgwerker reageert niet op uw verzoek, is het mogelijk om een verzoek voor vervallenverklaring van de schriftelijke aanwijzing bij de kinderrechter in te stellen.

Tips!

Bij een voornemen voor een schriftelijke aanwijzing is het van essentieel belang dat u direct actie onderneemt. Door onmiddellijk contact op te nemen met FAIR Advocaten, kunnen wij snel actie ondernemen. Onze advocaten hebben ervaring met het vervallen laten verklaren van de schriftelijke aanwijzing. Ook hebben de advocaten het vaak voor elkaar gekregen dat de ingekorte omgangsregeling toch niet uitgevoerd hoefde worden door de rechtbank. Daarnaast is het van belang om snel contact met de advocaat te leggen zodat we een plan kunnen maken voor uw zaak.

Neem contact op met FAIR

Heeft u te maken met zo een situatie? Of wenst u informatie over de mogelijkheden om alternatieven voor te stellen. Ontdek hoe FAIR Advocaten u kan ondersteunen. Het kennismakingsgesprek van een half uur is geheel vrijblijvend en gratis!

FAIR Advocaten
Rijswijkseplein 786
2516 LX Den Haag
070 – 204 00 28
zengin@fairadvocaten.nl

 

 

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram