MENU

Ouders overleden, kan ik in het huis blijven wonen?

11 januari 2023

Je woont sinds kleins af aan bij je ouders in een (sociale) huurwoning. Je bent in de tussentijd even weggeweest uit huis, maar besluit uiteindelijk definitief bij je ouders te blijven. Je ouders zijn de huurders van de huurwoning en staan al jaren op het contract. Ineens overlijd je ene ouder. Er blijft nog een ouder over. Uiteindelijk overlijdt ook de andere ouder en je blijft alleen achter in de woning. Je denkt: ‘’Ik betaal toch de huur door, er is niets aan de hand!’’. Niets is minder waar. Je kan al 20 jaar in een huurwoning hebben gewoond met je ouders, maar dat maakt jou geen huurder. Sterker nog, je hebt eigenlijk niet het recht om in de woning te blijven. De betreffende verhuurder/woningbouwcorporatie bericht je met de mededeling dat je binnen zes maanden na overlijden van die laatste ouder de woning dient te verlaten. Dit is een lastige situatie. Wat nu? In deze blog zal ingezoomd worden op het thuiswonende kind en op zijn rechten en plichten.

Een echtgenoot wordt van rechtswege medehuurder. Dit geldt niet voor samenwoners en kinderen. Alhoewel in de wet medehuurders worden beschermd door huurbescherming leert de ervaring dat het in de praktijk lastig te bewijzen is dat er sprake is van medehuurderschap. Veel kinderen hebben last van dit probleem. Zij hebben nooit voor ogen gehad dat de verhuurder hun het huis uit zou zetten als de ouders zijn overleden. Je bent aan het rouwen, maar ineens krijg je een brief waarin is opgenomen dat je de woning moet verlaten.

Belangrijk is dat je de termijn van overlijden goed in de gaten houdt. Als jij de laatste jaren hebt meebetaald aan de huur, samen boodschappen hebt gedaan en een duurzame gemeenschappelijke huishouding hebt gehad met je ouder, kan je aanspraak maken op voortzetting van de huurovereenkomst. Belangrijk is dat je alle bewijzen verzamelt waaruit blijkt dat jij de huur samen betaalde met je ouder en hoe je samenwoonde met die ouder. Vergeet niet om ook te checken of een huisvestingsvergunning nodig is!

Vrees niet! Er is nieuwe wetgeving op komst over dit onderwerp, zodat verhuurders niet zo gemakkelijk minderjarige inwoners uit de huurwoning van hun ouders kunnen zetten. Het zal hun ook huurbescherming bieden.

Tips!

Wacht niet tot het laatste moment, wanneer de ouder is overleden. Probeer van tevoren medehuurderschap aan te vragen bij de verhuurder. Verzamel ook tussentijds bewijzen en betaal de huur via de bankrekening.

Hoe dan ook, indien u in een situatie belandt waar uw ouders zijn overleden en u in de woning achterblijft, schakel direct een advocaat in. U moet namelijk binnen zes maanden een vordering instellen bij de rechter om de huurovereenkomst te kunnen voortzetten na overlijden van de huurder(s).

Neem contact op met FAIR!

Bent u in een situatie belandt waarin een van uw ouders of allebei de ouders zijn overleden en u de woning niet uit wenst te gaan? Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact op met ons kantoor. Het kennismakingsgesprek van een half uur is geheel vrijblijvend en gratis!

FAIR Advocaten
Rijswijkseplein 786
2516 LX Den Haag
070 – 204 00 28
jevtovic@fairadvocaten.nl

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram