MENU

OTS boven uw hoofd hangen?

28 december 2021

Als er problemen zijn met de opvoeding van uw kind, of als uw kind bijvoorbeeld niet meer naar u luistert kunt u hulp vragen en krijgen bij de gemeente. Deze hulp kan bijvoorbeeld komen van een jeugdteam of van Centrum voor Jeugd en Gezin. Soms vinden deze hulpverlenende instanties dat het toch niet goed gaat, ondanks dat u hulp van hen krijgt. De Raad voor de Kinderbescherming kan een verzoek indienen bij de rechtbank voor een ondertoezichtstelling van uw kinderen.

Bij ondertoezichtstelling krijgt u verplicht hulp bij het opvoeden van uw kind. Bijvoorbeeld omdat de Raad voor de Kinderbescherming of Veilig Thuis vindt dat de ontwikkeling van uw kind in gevaar is. U krijgt een gezinsvoogd die samen met u beslissingen neemt over uw kind. U houdt zelf het ouderlijk gezag maar u neemt beslissingen over uw kinderen samen met de gezinsvoogd.

De wet heeft bepaal dat een OTS maximaal 1 jaar mag duren. Als de jeugdbescherming vindt dat het langer zou moeten zijn dan wordt dat verzocht aan de rechter die daar een beslissing over zal nemen.

Bij de start van een ondertoezichtstelling dient de gecertificeerde instelling u een hulpverleningsplan toe te rijken, soms heet dit een plan van aanpak.

Tips!

Vraag bij de start van een OTS altijd om een hulpverleningsplan of plan van aanpak en vraag wat de doelen van een OTS zijn. Vraag ook assertief naar wanneer de hulp zal starten. Indien u vindt dat de hulpverlening te traag op gang komt kunt u ook zelf hulp inzetten bijvoorbeeld via de huisarts.

Hoe dan ook, het is altijd verstandig om tijdig een advocaat in te schakelen als een verzoekschrift wordt ingediend bij de rechtbank door de Raad voor de Kinderbescherming of er een verzoek tot verlenging van de OTS wordt ingediend.

Neem contact op met FAIR!
Heeft u te maken met zo een situatie? Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Het kennismakingsgesprek van een half uur is geheel vrijblijvend en gratis!

FAIR Advocaten
Rijswijkseplein 786
2516 LX Den Haag
070 – 204 00 28
info@fairadvocaten.nl

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram